Innehållspublicerare

null Skötsel- och användningsplan för Skärgårdshavets område - Forststyrelsens evenemang i Nagu

Börjar: 03.02.2023 vid 13:00

Slutar: 03.02.2023 vid 16:00

Plats:
Nagustrand 4, Restaurang L'Escale, övre våningen
Nagu

Forststyrelsens naturtjänster ordnar ett evenemang för allmänheten angående
utarbetandet av en skötsel- och användningsplan för Skärgårdshavets område.
Skärgårdens invånare, aktörer och andra intresserade är välkomna med för att
diskutera den gemensamma planeringen.

Forststyrelsen utarbetar en skötsel- och användningsplan för sådana områden i
Skärgårdshavet som har betydande natur- och rekreationsvärden. Planeringen rör
nationalparken samt vissa naturskyddsområden, Natura 2000-områden och privata
naturskyddsområden. Planen ligger till grund för hur målen och behoven inom
naturvård, rekreation och annat nyttjande samordnas och styrs på en strategisk nivå
under 15 års tid.

”För att vi ska kunna diskutera lokala frågor ordnar vi evenemang på plats på olika
håll i skärgården. Evenemanget på Storlandet i Nagu är en fortsättning på
skärgårdens byturné som gick av stapeln på Nötö, Örö, Högsåra, Utö och Jurmo
under hösten 2022. Alla är välkomna med och diskutera, ställa frågor och komma
med idéer. Under evenemanget berättar vi vad det är fråga om i utarbetandet av en
skötsel- och användningsplan och presenterar Forststyrelsens verksamhet inom
Skärgårdshavets område”, berättar specialplanerare Martina Reinikainen vid
Forststyrelsens naturtjänster.

Man kan ta ställning till planeringen av skötseln och användningen under hela
planeringsprocessen. I början av planeringen är det särskilt viktigt att delta och ge
respons så att man hinner behandla ärenden under processen. Respons samlas in
under möten och evenemang för allmänheten samt genom webbenkäter.

Tidtabell för evenemanget:
Nagu Storlandet
Tidpunkt: Fredagen 3.2.2023 kl. 13.00-16.00
Plats: Restaurang L'Escale, Nagustrand 4, övre våningen.
På evenemanget serveras kaffe med tilltugg.

Skicka ett meddelande till martina.reinikainen(at)metsa.fi om du vill delta på distans
genom MS Teams. Evenemanget videofilmas inte.

Planen fastställs före slutet av 2023
Till samarbetsgruppen för planering av skötseln och användningen hör förutom
Forststyrelsen även NTM-centralen i Egentliga Finland, Egentliga Finlands förbund,
kommunerna i området (Kimitoön, Nådendal och Pargas) och Skärgårdshavets
biosfärområde.
Målet är att planens utkast ska vara färdigt hösten 2023. Utifrån den respons och de
utlåtanden som man fått gör man ändringar, varefter planen färdigställs och skickas
till miljöministeriet för att fastställas före utgången av 2023. Planen görs upp som en
del av det EU-finansierade projektet Kust-LIFE.

Tapahtumien haku

Tapahtumien haku

Evenemang

Händelser hittades: 21 st