Innehållspublicerare

null Runebergs dagen 5.2.
Design: Beni von Weissenberg Pro Runeberg r.f

Börjar: 05.02.2023 vid 14:00

Slutar: 05.02.2023 vid 14:00

Plats:
Strandvägen 28
Pargas

Runebergsdagen söndag 5.2.2023 Pro Runeberg rf
De gångna två åren har Pro Runeberg rf varit tvungen att inställa Runebergsfesten p.g.a.
pandemin. I år firar vi den på stadshuset i Pargas, Strandvägen 28, söndagen 5.2. kl. 14
Vi startar kl. 12.00 med en blomsterhyllning vid Hjärtats saga invid Runebergsstranden.
Själva festen börjar kl. 14.00. I inträdet om 15€ ingår kaffe och Runebergstårta.
Årets festtalare är Torbjörn Kevin, f.d. chefredaktör och debattör. Hans tal kommer att
beröra aktuella tendenser i samhället, speglade mot ”Men lag skall överleva mig, som jag
långt efter den blev till.” (Landshövdingen, Fänriks Ståls sägner)
I programmet ingår därtill uruppförandet av fem sånger, tonsatta av Riddo Ridberg till texter
av Johan Ludvig och Fredrika Runeberg. Dessutom uppförs de tre sångerna som fick sitt
uruppförande vid förra årets Runebergsceremoni.
Att märka är att inga av dessa texter tidigare tonsatts och att inga av Fredrikas texter tidigare
har tonsatts.
I ensemblen som framför de nya kompositionerna ingår Heidi Gräsbeck, Marie Eriksson,
Anna Johnson, Liisa Jungar, Anna-Brita Puranen, Mathias Johnson, Anders Jungar, Johan
Ström och Johan Nyman. De ackompanjeras av Anders Östling på gitarr och Eija Huhtala-
Krapu på cello.
All ny musik har spelats in och om allt går väl så kommer CD:n med den nya musiken att
finnas till försäljning på festen.
Musikproduktionen har understötts av Svenska litteratursällskapet, Konstsamfundet,
Svenska kulturfonden och Stiftelsen Gamla malmen.
Under hela februari kan man dessutom igen bekanta sig med Runostigen som sträcker sig
från Tennby genom Gamla Malmen till Sundet. En lämplig promenad för hela familjen.
De svenska texterna och berättelserna har Sydkustens ordkonstskolas elever åstadkommit
under handledning av Paola Fraboni. De finska texterna har Koivuhaan koulus
andraklassister skapat fritt under temat jord (förra årets sjätteklassisters tema var eld),
under ledning av lärarna Reetta Tursas och Asta Löyttyniemi.
Ordkonstskolans och Koivuhaan koulus runostig
Runostigen öppnas på Runebergsdagen och i den ingår fem olika stationer:
Runebergsgranen i backen upp mot Tennby: dikter upphängda i barnvänlig höjd.
Gottorps staket, Vävargatan 31 på Gamla Malmen
Fredrikastugans staket
Smedasgårdens staket/Runebergshuset nära Runebergsbron
Hjärtats saga, minnesmärket i Runebergsparken

Länk:
https://www.facebook.com/runebergpargas/

Bilder:

Tapahtumien haku