Innehållspublicerare

null Ett hängstag i dåligt skick byts ut på Rävsundsbron, begränsningar för den tunga trafiken
15.04.2021

Ett hängstag i dåligt skick byts ut på Rävsundsbron, begränsningar för den tunga trafiken

På Rävsundsbron installeras ett nytt hängstag i stället för det som är i dåligt skick natten mellan 5.5 och 6.5. Under arbetet med spännandet av det nya hängstaget dirigeras trafiken till ett körfält och på bron måste införas en viktbegränsning på 18 ton, vilket förhindrar tunga transporter.

Begränsningen för den tunga trafiken varar cirka 6 timmar och den har planerats nattetid för att minimera olägenheterna i trafiken. Trafikavbrottet för den tunga trafiken inleds 5.5 kl. 23.00 och man strävar efter att släppa den tunga trafiken tillbaka på bron senast 6.5 kl. 05.00.

Det skadade hängstaget byts ut helt och hållet så att man med hjälp av det noggrannare kan utreda hållbarheten hos övriga hängstag och därmed bättre bedöma omfattningen av de fortsatta åtgärderna. Arbetena inleds redan 4.5 med förberedande arbeten, men under dessa löper trafiken huvudsakligen normalt. Hängstaget som är i dåligt skick avlägsnas efter att det nya installerats.