Innehållspublicerare

null Pargas stad deltar i TAISTO20-övningen 
18.11.2020

Pargas stad deltar i TAISTO20-övningen 

TAISTO-övning är en övning i hantering av dataskydds- och datasäkerhetskränkningar som riktar sig till den offentliga förvaltningen. I övningen övar organisationerna på verksamhetsmodeller och processer för olika störningssituationer. Med hjälp av övningen kan reaktionen på en kränkning av datasäkerheten eller dataskyddet skötas mer kontrollerat i en verklig situation, varvid återhämtningen blir snabbare. Pargas stad deltar i övningen på torsdagen den 19 november, nu det andra året i rad.

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata ansvarar för genomförandet och styrningen av TAISTO-övningen. Övningen har planerats i samarbete med Centralkriminalpolisen, Cybersäkerhetscentret, dataombudsmannens byrå, Valtori och Säkerhetskommittén.

Man kan följa med övningen på Twitter med hashtag #TAISTO20.