Innehållspublicerare

null Nyårstal 2018
01.01.2018

Bästa pargasbor! Hyvät paraislaiset!

Snart möter vi ett nytt år, som är ett oskrivet blad med hopp om framgång och lycka.

Nyårsafton, det är den dagen, då vi stannar upp och tänker på året som gått. Det som var framtid för ett år sedan, har vi nu bakom oss. Globalt sett var 2017 ett år av turbulens, präglad av konflikter och polarisering. Händelserna ute i världen påminner oss om att vi är en del av världen och att också vi här i Pargas påverkas av vad som händer utanför våra gränser. 

Suomen juhlavuosi 2017 on tarjonnut mieleenpainuvia, hienoja ja hauskoja elämyksiä myös Paraisilla. Yhdessä asukkaiden, yhdistysten, yritysten ja yhteisöjen kanssa on järjestetty upeita tilaisuuksia ja tapahtumia. Lämmin kiitos kaikille mukana olleille.
 
Finlands 100-årsjubileumsår är snart över. Det är med tacksamhet, som vi har tänkt på tidigare generationer, som har byggt upp vårt samhälle, och skapat en stadig grund, som har burit vårt land genom svåra tider. Allt detta är värt att slå vakt om och vidareutveckla.

Meillä on toimivat yhteiskunnan perusrakenteet. Voimme katsoa luottavaisesti  tulevaisuuteen. Mutta vanhaan ei tule takertua, vaan sen pohjalle on osattava rakentaa uutta. Jos yhteiskunnassa ei tapahdu uusiutumista, kärsivät siitä eniten seuraavat sukupolvet. Siksi meidän tulee kuunnella nuorten näkemyksiä. Nuoret tulevat elämään sen tulevaisuuden, jota me nyt rakennamme.

Med detta i åtanke har stadsfullmäktige för ca tre veckor sedan godkänt den första delen av stadens nya strategi: ”Pargas - Kreativ skärgård”. Med detta tema vill vi lyfta fram de styrkor och egenskaper som gör Pargas unikt och attraktivt.  Vi utgår ifrån att det i dagens individualistiska värld inte längre är möjligt att beskriva oss mänskor med bara en bild. Vi behöver se mångfalden i samhället.  I våra trakter har mänskorna alltid varit kreativa – annars hade de inte överlevt. I dag tar sig kreativiteten nya uttrycksformer. Pargas är en stad där aktivitet, rikt föreningsliv och bygemenskapen sätter sin prägel på livet.

Hyvät paraislaiset
Asumme yhdessä maailman turvallisimmista ja puhtaimmista maisemista. Uuden strategiamme yksi kantava ajatus on, että emme anna vaikeuksien nujertaa meitä, vaan pyrimme löytämään uusia ja parempia ratkaisuja. Uskallamme kokeilla, uskallamme olla erilaisia.
Olemme ylpeitä ympäröivästä luonnosta ja upeasta saaristostamme, jonka kauneudessa harvat pystyvät kilpailemaan kanssamme. Uskallamme luottaa vahvuuksiimme, jotka tekevät meistä erilaisen ja kiinnostavan. Meidät on jo noteerattu maailmalla, viimeksi Time-lehti, sekä Utön nimeäminen Suomen ihanimmaksi kyläksi. Jokainen myönteinen kirjoitus hyödyttää matkailuelinkeinoamme.

Bästa pargasbor
Pargas ska vara en stad som stöder kreativitet, ger utrymmme för nya idéer och skapar förutsättningar för ett aktivt näringsliv, inklusive turism, som är vår stora potential. Vi arbetar för bättre tillgänglighet, smidiga kommunikationer och förbindelser till och inom Pargas. Vi välkomnar alla som vill vara med och bygga den här staden. Vi är stolta över vår tvåspråkighet och bl.a. för den höga kvaliteten på skola, dagvård och hälsovård. Vi erbjuder attraktivt, naturnära boende i en trygg miljö samt aktiv fritid i en grönare stad. I vår stad ska vi våga drömma  – min dröm är friluftsbad, eller varför inte en simhall!

Hyvät kuulijat
Haluan erityisesti korostaa meidän kaikkien vastuuta siitä, minkälaisen ulkoisen kuvan välitämme kaupungistamme. Esimerkiksi sosiaalisen median voima on hyvä tunnistaa ja tunnustaa. Päivityksiä lukevat tahot muodostavat käsityksensä kaupungistamme ja sen tilasta. Viestimällä myönteisyyttä ja tulevaisuuden uskoa vahvistamme imagoamme ja lisäämme kaupunkimme vetovoimaa. 

Var och en av oss är en Pargasambassadör, som kan påverka den uppfattning som andra bildar om vår stad.

Bästa pargasbor
Det nya året känns alltid lite magiskt. Vi ska kliva över i det nya året med en stor portion mod, tillit, ödmjukhet och förståelse för varandra. Det är bara så vi lyckas med alla de små och stora utmaningar, som möter oss.

För min egen del och på stadens vägnar  önskar jag er alla ett riktigt gott, kreativt och framgångsrikt nytt år 2018!

Hyvät paraislaiset, toivotan teille omasta ja Paraisten kaupungin puolesta luovaa ja menestyksekästä uutta vuotta 2018!

Stadsfullmäktiges ordförande Tarja Rinne