Länkstig

Innehållspublicerare

null Naturinventering på Jurmo
20.06.2019

Lotta Lindholm-Normaja inventerar naturvärden på Jurmo i juni och juli (24-26.6 och 29-31.7) för planläggningsenheten vid Pargas stad. Hennes uppgift är att kartlägga växtlighet och naturtyper.

Arbetet görs inom ramen för landskapsvårdsplanen som utgör en del av beredningsmaterialet för en delgeneralplan som utarbetas senare. I planen beaktas öns särdrag: natur, kulturmiljö, näringar och boende.

Kontakt: Lotta Lindholm-Normaja tel. 050-345 8304 epost: lotta@lottalindholm.fi