Innehållspublicerare

null Slussen vid Pargas sötvattenbassäng öppnas för trafik 12.5 kl. 19
07.05.2021

Skärmolaslussen vid sötvattenbassängen i Pargas öppnas för trafik 12.5.2021 kl. 19.00

På Simonbyvägen genomförs en specialinspektion av Marikaris bro och reparationsarbeten av slussens konstruktioner i anslutning till bland annat säkerhetsutrustning mellan måndag och onsdag 10–12.5.2021.

Under inspektionen och reparationsarbetena är den ena körfilen vid bron i användning med trafikljus. Hastighetsbegränsningen sänks till 30 km/h. Detta medför tyvärr olägenhet för trafiken.