Innehållspublicerare

null Lions fiskförsäljning i Houtskär

Börjar: 05.12.2020 vid 09:00

Slutar: 05.12.2020

Plats:
Houtskär Boden, Näsby
Houtskär

En del av de inkomna medlen kommer att användaas till att bekosta lutfisk åt våra äldre till julmiddagen på serviceboenden i Houtskär, Korpo, Nagu och Iniö.
Välkomna!