Innehållspublicerare

null NTM-centralen i Egentliga Finland inleder förnyelsen av Lillholmens bro
12.02.2021

NTM-centralen i Egentliga Finland inleder förnyelsen av Lillholmens bro

NTM-centralen i Egentliga Finland inleder förnyelsen av Lillholmens klaffbro vecka 6/2021. Den nya bron byggs vid den gamla bron och därför måste trafiken vid bron avbrytas och dirigeras till en omväg via Tervsundsvägen, Vånovägen och Skärgårdsvägen. För gång- och cykeltrafiken kan man ordna en tillfällig trafikförbindelse genom byggplatsen från och med nästa sommar. Byggnadsarbetet och undantagsarrangemangen i trafiken pågår fram till hösten 2022. 

Trafikregleringsplanen för omvägen