Innehållspublicerare

null Mottagningspunkter för slam
07.01.2020

Mottagningspunkter för slam

Vattentjänstverket vid Pargas stad har tre mottagningspunkter för slam från fastigheters slambrunnar och slutna tankar fr.o.m. 1.1.2020:

  • Norrby reningsverket (i  Pargas) för Pargas och Korpo kommunområden
  • Nagu reningsverket för Nagu kommunområde
  • Houtskär reningsverket för Houtskärs kommunområde