Innehållspublicerare

null Landskapsutredning och förslag till byaplaner för Jurmo och Nötö
30.01.2018

Under hösten 2017 har landskapsarkitektstuderanden från Högskolan för konst, design och arkitektur vid Aalto-universitetet gjort upp en landskapsutredning samt förslag till byaplaner/utvecklingsplaner för Nötö och Jurmo i yttre skärgården. Landskapsutredningen och förslagen till byaplaner har gjorts som bakgrundsmaterial för stadens kommande arbete med delgeneralplanen.

Studerandena har under sitt fältbesök i oktober bekantat sig med öarna och deras kultur- och naturmiljö och samtidigt haft möjlighet att träffa lokala invånare, fritidsboenden och andra aktörer för att höra deras åsikter om utvecklingsbehoven och framtiden i yttre skärgården.

Resultatet av projektet presenteras HÄR i form av en lanskapsutredning samt nio olika idéer till utvecklingsplaner (uppgjorda på finska).