Innehållspublicerare

null Kulturparlamentet bjuder in till att delta!

Börjar: 03.08.2022 vid 17:00

Slutar: 03.08.2022 vid 19:00

Plats:
Hybrid: Pargas stadshus, Skansen (våning 3) / Microsoft Teams
Houtskär Korpo Nagu Pargas Utskären

Kulturfestivalen Kulturparlamentet söker samarbetspartners och program! Är du intresserad av att ordna något under festivalen i augusti-september?
Kulturparlamentet ordnas i år för åttonde gången. Den koordineras av stadens kulturenhet och samlar ett flertal olika aktörer och evenemang. Kulturbegreppet är brett och det genomgående temat är att lyfta fram konsten och kulturen som en viktig del av samhällsdiskussionen. Betoningen ligger starkt på aktivering och deltagande: det är de deltagande invånarna och kulturaktörerna som skapar festivalens innehåll och får vara med och dela upp en del av festivalens medel! Det finns en summa reserverat för festivalen som delas upp genom deltagande budgetering: de medverkande aktörerna får tillsammans besluta om hur pengarna används som delfinansiering för att kunna förverkliga olika evenemang.

Har du något på gång i augusti/september som skulle passa in i Kulturparlamentets program? Ta kontakt senast den 15.7: lisa.taulio@pargas.fi

Den deltagande budgeteringen sker tillsammans med alla anmälda den 3.8 kl 17:00 som hybridmöte via Microsoft Teams och i mötesrum Skansen (vån. 3) i Pargas Stadshus.

Om deltagande budgetering
Deltagande budgetering är ännu ett ganska nytt begrepp i Finland, men en del kommuner har redan infört olika former på prov för att t.ex. stödja stads- och by-aktivism. Några konkreta exempel på stadsaktivism är evenemang som ordnas av invånarna själva utan endast en tydlig arrangör, Facebooks köp- och säljgrupper, REKO-verksamhet, restaurang- och städdagar i olika städer. Genom deltagande budgeteringen stöds den lokala identiteten och stads- och byaktivismen så att alla har möjlighet att skapa en kommun som passar en själv. Invånarna kan på det här sättet vara med och själva styra medel till sådant som upplevs som viktigt och därigenom stärks demokratin i kommunen. Deltagande budgetering kan på ett nytt sätt aktivera kommuninvånarna och ge ett bredare program då man själv får vara med och bestämma och planera. Målet är alltså att genom delaktighet få idéer och förslag och bestämma om saker tillsammans, så att så många som möjligt får glädje av programmet och utbudet. Genom detta får vi en chans att kommunicera och interagera med varandra för ett bättre slutresultat!
Understöden/medborgarbudgeten är till för att utveckla och bredda utbudet av kulturtjänster och -upplevelser på orten. Verksamheten/evenemanget ska ske i någon av kommundelarna i Pargas och vara kreativ och hållbar, berika utbudet, främja välmående och gemenskapen. Evenemangen som är med under festivalen Kulturparlamentet kan delfinansieras genom denna deltagande budgetering, men en del intäkter behöver också fås från andra håll (t.ex. deltagaravgifter el.dyl.).

Tapahtumien haku

Tapahtumien haku

Evenemang

Händelser hittades: 9 st