Innehållspublicerare

null Kulturparlamentet bjuder in till att delta!

Börjar: 21.04.2021 vid 17:30

Slutar: 21.04.2021 vid 17:30

Plats:
På distans via Microsoft Teams
Houtskär Iniö Korpo Nagu Pargas Utskären

Kulturfestivalen Kulturparlamentet ordnas i år för sjunde gången, och genomförs i form av en ”pop up-festival” med många mindre evenemang och tillställningar under september månad, med tyngdpunkt på veckorna 35-36. Kulturparlamentet koordineras och ”grund”marknadsförs av Pargas stads kulturenhet och är ett paraplyprojekt som samlar ett flertal olika aktörer och där kulturbegreppet är brett. Målgruppen är även den bred: allt från barn och unga till seniorer. Genom Kulturparlamentet vill man lyfta fram konsten och kulturen som en viktig del av samhället och samhällsdebatten. Festivalen handlar om att mötas, om att uppleva, se, lyssna och delta. I år ligger betoningen redan i planeringsskedet på deltagandet: det är de deltagande invånarna och kulturaktörerna som skapar festivalens innehåll! Kulturparlamentet söker samarbetspartners och program med och av såväl privatpersoner och arbetsgrupper som föreningar och organisationer! Har du någon idé och är intresserad av att ordna något under festivalen?
Kulturenheten vid staden har en liten summa reserverat för festivalen och tanken är att denna summa delas upp genom deltagande budgetering eller en s.k. medborgarbudget. Det betyder att de aktörer som är med tillsammans beslutar om hur pengarna används som delfinansiering för att kunna förverkliga olika idéer.

Vi bjuder nu in till ett idémöte den 21.4 kl. 17.30 på distans via Microsoft Teams (du behöver en dator, nätförbindelse och en e-postadress). Anmäl dig senast 19.4 per e-post till lisa.taulio@pargas.fi eller telefon 045-2358249. Mötet är öppet för allmänheten.

Det första mötet binder inte till något, utan är till för att bolla idéer och tankar och kanske hitta samarbetspartners. I ett senare skede bestäms det tillsammans uppdelningen av budgeten, och då behövs en mer konkret plan för genomförandet av evenemanget man vill arrangera och en tydlig verksamhets-/evenemangsbudget. OBS! Även en beskrivning på hur evenemanget/verksamheten genomförs vid eventuella restriktioner behövs i ett senare skede, så det är bra att tänka på redan från början.

Om deltagande budgetering
Deltagande budgetering är ännu ett ganska nytt begrepp i Finland, men en del kommuner har redan infört olika former på prov för att t.ex. stödja stads- och by-aktivism. Några konkreta exempel på stadsaktivism är evenemang som ordnas av invånarna själva utan endast en tydlig arrangör, Facebooks köp- och säljgrupper, REKO- verksamhet, restaurang- och städdagar i olika städer. Genom deltagande budgeteringen stöds den lokala identiteten och stads- och byaktivismen så att alla har möjlighet att skapa en kommun som passar en själv. Invånarna kan på det här sättet vara med och själva styra medel till sådant som upplevs som viktigt och därigenom stärks demokratin i kommunen. Deltagande budgetering kan på ett nytt sätt aktivera kommuninvånarna och ge ett bredare program då man själv får vara med och bestämma och planera. Målet är alltså att genom delaktighet få idéer och förslag och bestämma om saker tillsammans, så att så många som möjligt får glädje av programmet och utbudet. Genom detta får vi en chans att kommunicera och interagera med varandra för ett bättre slutresultat! Understöden/medborgarbudgeten är till för att utveckla och bredda utbudet av kulturtjänster och -upplevelser på orten. Verksamheten/evenemanget ska ske i någon av kommundelarna i Pargas och vara kreativ och hållbar, berika utbudet, främja välmående och gemenskapen. Evenemangen som är med under festivalen Kulturparlamentet kan delfinansieras genom denna deltagande budgetering, men en del intäkter behöver också fås från andra håll (t.ex. deltagaravgifter el.dyl.).

Tapahtumien haku

Evenemang

Händelser hittades: 16 st