Innehållspublicerare

null Kulturmiljöutredning på öarna Kirjala, Lielax och Lemlax
03.06.2019

Pargas stad producerar i samarbete med Egentliga Finlands landskapsmuseum en kulturmiljöutredning på det östra kärnområdet i Pargas.

En kartläggning av kulturmiljövärdena utförs under år 2019 på öarna Kirjala, Lielax och Lemlax. Projektet understöds av NTM-centralen i Egentliga Finland och projektet har som syfte att befrämja mål och åtgärder inom den riksomfattande Kulturmiljöstrategin 2014–2020. Dessutom fungerar den insamlade informationen från områdets kulturmiljö som bakgrundsmaterial i arbetet med delgeneralplanen i Pargas. 

Öarnas kulturmiljö inventeras av FM, forskare Laura Ruohonen. Ruohonen rör sig omkring i området och fotograferar den bebyggda kulturmiljön och landskapet. Vid inventeringen av byggnadsbeståndet fäster man uppmärksamhet vid byggnadernas ålder, utseende och historia. Materialet som samlats in under inventeringen lagras i informationsportalen (MIP) som upprätthålls av Egentliga Finlands landskapsmuseum.

Tilläggsuppgifter:
Laura Ruohonen, forskare, Egentliga Finlands landskapsmuseum
tfn 040 664 0758
Heidi Saaristo-Levin, planläggningschef, Pargas stad
tfn 040 488 5888

Kulturmiljön är grundvalen för samhället och människors minnen och identitet. Den inbegriper betydande samhälleliga och kulturella värden. Då den är välskött, regionalt unik och med bebyggelse från olika tidsperioder ökar den människors välbefinnande. Finlands första landsomfattande kulturmiljöstrategi 2014−2020 ger hjälpmedel så att vi kan underhålla vår nationella egendom och förbättra områdenas trivsamhet och livskraft.