Innehållspublicerare

null Coronavirusvaccinationerna i Pargas
31.12.2020

Coronavirusvaccinationerna i Pargas

Vaccinationerna påbörjas i januari 2021 enligt Social- och hälsovårdsministeriets samt Institutet för hälsa och välfärds direktiv. Vaccindoserna kommer till kommunen i små partier. Först vaccineras vissa vårdpersonalgrupper, därefter åldringar och riskgruppspatienter. Här finns mera information om vaccinet och ordningsföljden; https://thl.fi/sv/web/infektionssjukdomar-och-vaccinationer/aktuellt/aktuellt-om-coronaviruset-covid-19/smitta-och-skydd-coronaviruset/vacciner-och-coronaviruset

Vaccinet tas i två doser med tre veckors mellanrum. Vaccinet är frivilligt och gratis. 
Vi återkommer senare med mer information om tidsbeställning och mottagningsplats.
Vi hoppas på att kunna påbörja allmänhetens vaccinationer i februari.