Innehållspublicerare

null Coronainfo för företag och föreningar
14.04.2021

Coronainfo för företag och föreningar

Aktuellt

Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland har fattat följande beslut:

  • Aktörerna åläggs att säkerställa att personerna i sådana utrymmen som är öppna för allmänheten eller avsedda för en begränsad kund- eller deltagargrupps vistelse faktiskt har möjlighet att undvika närkontakt mellan varandra. (Föreläggande enligt paragraf 58 d i lagen om smittsamma sjukdomar) Beslutet är i kraft 1.4.–30.4.2021.
     
  • Genom beslutet av Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland måste utrymmen som används av allmänheten för idrotts-, motions-, nöjes- och rekreationsändamål helt och hållet stängas inom kommunerna i Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt, med undantag för Punkalaiduns kommun. (Föreläggande enligt paragraf 58 g i lagen om smittsamma sjukdomar). Regionförvaltningsverket beslöt den 14.4. att förlänga restriktionen och den är nu i kraft till och med 18.4.2021.

Rådgivning för verksamhetsutövare i ärenden enligt lagen om smittsamma sjukdomar:

Anvisning för att ordna hobbyverksamhet för barn och unga:
Anvisning för att ordna, begränsa och avbryta hobbyverksamhet för barn och unga (även
grundläggande konstundervisning)


Stödformer

Stöd för landsbygdsföretag

Mikroföretag på landsbygden, jordbruksföretag och företag inom fiskerisektorn som drabbats under coronavirusepidemin kan ansöka om temporärt krisstöd.

Understöd kan sökas ända fram till juni 2021. Stödet kan sökas på nytt, om en tidigare ansökan har fått avslag på grund av att kostnaderna inte har räckt till för stödets minimibelopp.

Stödet kan sökas av företag med verksamhet som är kopplad till gårdar, mikroföretag som förädlar och saluför jordbruksprodukter, företag inom primär jordbruksproduktion, kommersiella fiskare samt företag som bedriver fiskodling, fiskförädling eller bedriver parti- eller detaljhandel med fisk.

Mer information: Livsmedelsverket

Finnvera

Läs mera om Finnveras möjligheter att gå i borgen för företagets lån, t.ex. om företaget är i behov av driftskapital: Finnvera

Andra nyttiga länkar:

För närmare info om stödformerna, andra näringslivsärenden och ärenden gällande föreningar: