Innehållspublicerare

null Kammarmusikkonsert Metsään!

Börjar: 23.03.2023 vid 16:30

Slutar: 23.03.2023 vid 16:30

Plats:
Musikinstitutet Arkipelag, Fredrikaplanen 2a, Pargas
Pargas

Tuuli Raitio (violin), Iida Ranta-Nilkku (valthorn) och Emmi Vesterinen (piano) spelar under första halvan av konserten J.S. Bachs violinmusik, Catherine Likhutans humoristiska stycke I threw a Shoe at a Cat samt Etyd II komponerad av den respekterade finländska kompositören Magnus Lindberg. Under den andra konserthalvan får man lyssna till en av romantikens pärlor: Johannes Brahms trio för valthorn, violin och piano. Det sägs att Brahms hittade på temat till första satsen under en vårpromenad i skogen.

Raitio, Ranta-Nilkku och Vesterinen slutför detta år sina musikpedagogstudier vid Konstakademin, Åbo yrkeshögskola. Under de senaste åren har de musicerat tillsammans i Åbo och även i Helsingfors, där de fortsätter sina studier vid Konstuniversitetets Sibelius-Akademi.
Längd ca 50 min.
Fritt inträde.
Konserten är en del av Musikinstitutet Arkipelags Arkipelagvecka.

Länk:
https://arkipelagmusik.fi/portfolio/arkipelag-viikko-2023

Tapahtumien haku

Tapahtumien haku

Evenemang

Inte s�kresultat hittades f�r nyckelord!