Innehållspublicerare

null Informationstillfälle för yrkesfolk samt andra byggintresserade
10.11.2020

Informationstillfälle för yrkesfolk samt andra byggintresserade

Välkommen till ett informationstillfälle om aktuella frågor inom byggnadstillsynen torsdagen den 19.11.2020 kl. 14-17. Speciellt önskar vi deltaganden av planerare samt arbetsledare.

Info/skolningen sker via Teams.

På agendan:

  • Brandsektionering i småhus Mmf 848/2017: ledande brandinspektör Aki Toivanen
  • Ventilationen i småhus – exempel på lösningar: planerare Janne Haapanen
  • Aktuellt inom avloppsvatten: miljövårdsinspektör Petri Huovila
  • Iakttagelser om tillståndshandlingar: planeringsarkitekt Turkka Michelsson
  • Information om förordningar, bl.a. trappor, räck, dörrstorlekar och energibestämmelser: byggnadsinspektör Joakim Nyström, granskningsingenjör Mikaela Hampf, granskningsingenjör Markus Östman
  • Brandtätning och -säkerhet: byggnadsinspektör Kenneth Koskinen 
  • Byggnadstillsyn- kvalitet, fuktplan, dokumenteringens betydelse, ansvarsområden på byggnadsplatsen / ansvar med byggandet och kompetenskrav: ledande byggnadsinspektör Sanna Simonen
  • Aktuellt - diskussion

Anmälningar till  Byggnadstillsyn@pargas.fi senast den 17.11, du får länken, med vilken du sedan kan delta vid tillfället till skolningen/info, dagen före.