Innehållspublicerare

null Influensavaccineringar 2019-2020
22.10.2019

Målgrupper:   

  • Alla barn i åldern 6 månader – 6 år
  • Gravida
  • Alla som fyllt 65 år
  • Personer som hör till riskgrupper på grund av sjukdom och deras närstående
  • Social- och hälsovårdspersonal samt personalen inom läkemedelsförsörjningen
  • Värnpliktiga män och kvinnor som tjänstgör frivilligt
     

PARGAS HÄLSOSTATION

Vaccination av vuxna och riskgrupper:
Pargas hälsostation, läkarmottagningen, Vapparvägen 15 A, 21600 PARGAS
Obs! Ingång endast via huvudingången!

Lördag 9.11 kl. 10 – 16
Lördag 23.11 kl. 10 – 16
Utan tidsbeställning!

Förfrågningar:
Tel. 040 488 5504, mån, ons kl. 8 – 9, fre kl. 10 – 11
Tel. (02) 454 5222, vardagar kl. 9 – 13 

Vaccination av barn i åldern 6 månader - 6 år samt barn som tillhör riskgrupp:
Barnrådgivningen/Familjehuset Ankaret, Urnlundsvägen 4

Onsdag 13.11 kl. 8 – 9.30
Torsdag 14.11 kl. 15 – 17
Onsdag 11.12 kl. 8 – 9.30
Torsdag 12.12 kl. 15 - 17

Förfrågningar:
Tel. 040 488 5541, vardagar kl. 8.30 – 9.30
Tel. 040 488 5540, vardagar kl. 8.30 – 9.30
Tel. 040 488 5505, vardagar kl. 8 – 9
Tel. 040 488 5844, vardagar kl. 8 - 9

Vaccination av gravida:
Mödrarådgivningen/Familjehuset, Urnlundsvägen 4
Vaccinet kan ges i samband med normal mottagning. Kontakta vid behov mödrarådgivningen för tidsbeställning.

Tel. 040 488 5542, vardagar kl. 11 – 12
Tel. 040 488 5543, vardagar kl. 11 – 12  


NAGU HÄLSOSTATION

Utan tidsbeställning vid Nagu hälsostation:

Torsdag 21.11 kl. 13 - 17
Onsdag 27.11 kl. 13 – 17
Onsdag 4.12 kl. 13 – 17

Eller enligt tidsbeställning, tel. 0400 117 118

Barn och gravida kan bli vaccinerade i samband med mottagningsbesök, eller tidsbeställning, tel. 0400 117 153 kl. 11.30 – 12.00.  

KORPO HÄLSOSTATION

Utan tidsbeställning vid Korpo hälsostation:

Torsdag 21.11 kl. 14 - 16
Fredag 29.11 kl. 10 – 12
Onsdag 4.12 kl. 10 – 12

Eller enligt tidsbeställning, tel. 0400 117 119

Barn och gravida kan bli vaccinerade i samband med mottagningsbesök, skolbarn och personal kan vaccineras på skolan enligt överenskommelse, eller via tidsbeställning, tel. 040 488 5815, vardagar kl. 12.30 – 13. 

HOUTSKÄRS HÄLSOSTATION

Utan tidsbeställning vid Houtskärs hälsostation:

Måndag 18.11 kl. 9 - 12
Måndag 25.11 kl. 9 - 12

Eller enligt tidsbeställning, tel. 0400 117 120

Barn och gravida kan bli vaccinerade i samband med mottagningsbesök, skolbarn och personal kan vaccineras på skolan enligt överenskommelse. 

INIÖ HÄLSOSTATION

Enligt tidsbeställning, tel. 0400 117 121.