Innehållspublicerare

null Gör så här när du får fastighetsbeskattningsbeslutet!
17.04.2019
 1. Spara fastighetsbeskattningsbeslutet: du får beslutet och giroblanketterna med posten i mars – spara dem!
 2. Korrigera uppgifterna i beslutet vid behov:
  Kontrollera uppgifterna i beslutet. Uppgifterna i fastighetsbeskattningsbeslutet som du får på våren 2019 grundar sig på situationen i början av året (1.1.2019). 
  Om det finns fel eller brister i uppgifterna kan du korrigera fastighetsuppgifterna på nätet: skatt.fi/fastighetsuppgifter.
  Sista inlämningsdatum är 25.4.2019.
 3. Sökande av ändring i fastighetsbeskattningen:
  Du kan söka ändring i fastighetsbeskattningen efter att beskattningen har slutförts. Ändring ska sökas genom att begära omprövning skriftligen hos skatterättelsenämnden. Du kan begära omprövning på blanketten nedan. Begäran om omprövning kan också formuleras fritt.
   

   begaran_om_omprovning


  Omprövningsbegäran ska alltid innehålla följande uppgifter:
  - ändringssökandens namn och personbeteckning eller FO-nummer
  - fastighetsbeteckning
  - vilket skatteår fastighetsskatten hänför sig till
  - vilka ändringar i beskattningen omprövningsbegäran gäller
  - på vilka grunder man söker ändring.

  Bifoga till omprövningsbegäran de handlingar som du åberopar, om du inte tidigare har lämnat dem till Skatteförvaltningen. Om du vill att beslutet skickas till ett ombud som du har gett fullmakt ska du då meddela om detta i din begäran om omprövning och ange ombudets adress som processadress.

  Skicka din begäran om omprövning till adressen:
  Skatteförvaltningen
  PB 1010
  90101 ULEÅBORG

  Du kan också lämna in begäran om omprövning till vilken skattebyrå som helst. Du kan inte ännu begära omprövning av fastighetsskatten elektroniskt i e-tjänsten MinSkatt.
 4. Skatten ska betalas av den som äger fastigheten 1.1.2019. Som ägare betraktas också en innehavare som är likställd med ägaren. Förfallodagarna för fastighetsskatten är 3.9.2019 och 15.10.2019. Om du äger fastigheten tillsammans med din make räcker det att ni kompletterar och lämnar in den enas deklarationsdel.
   

  Mera information om fastighetsskatten hittar du här:
  https://www.vero.fi/sv/privatpersoner/boende/fastighetsskatt/

  Servicenummer för fastighetsbeskattningen: 029 497 021