Innehållspublicerare

null Fritidsboendeforum i Nagu 10.8.2019 - välkommen!
01.07.2019

Pargas stad ordnar årets fritidsboendeforum i Nagu (hotell Strandbo) lördagen den 10 augusti kl. 12–14.

Program:

Kl. 12.00   
Kaffeservering

kl. 12.15   
Seminariets öppning:
Jukka Vanhanen, ordförande för Västra Åbolands Delårsboende rf

Kl. 12.30  

  • Den nya avloppsvattenförordringen och avloppslösningar i skärgården
    Miljövårdsinspektör Petri Huovila, Pargas stad       
  • Byggnadsordningen i Pargas stad och byggandet i skärgården
    Ledande byggnadsinspektör Sanna Simonen, Pargas stad

Kl. 14.00    
Forumet avslutas

Hjärtligt välkommen!

Skärgårdsstaden Pargas är den av de stugtätaste kommunerna i Finland med 8820 fritidsbostäder (Statistikcentralen 2018). Eftersom deltids- och fritidsboende är en viktig intressentgrupp för staden har det tillsatts en inofficiell kommitté för deltidsboende som fungerar som informations- och diskussionskanal mellan de deltids- och fritidsboende och staden.