Innehållspublicerare

null Förslag till tomtindelning för tomterna 1- 5 i kvarter 46 i Ernholm(103) stadsdel
27.08.2021

Bästa markägare 
 
Förslag till tomtindelning 4451034601 för tomterna 1- 5 i kvarter 46 i Ernholm(103) stadsdel är offentligt framlagt på stadens webbplats under kungörelser och på miljöavdelningens anslagstavla i stadshuset (1vån), Strandvägen 28, under tiden 27.8-10.09.2021 

Förslag till tomtindelning

Eventuella anmärkningar bör finnas stadsgeodeten Daniel Backman (adress: Strandvägen 28, 21600 PARGAS) tillhanda senast 10.09.2021 
 
På eventuella frågor svarar mätchef Kim Vahtera (050 536 5556) Kim.Vahtera(at)pargas.fi eller stadsgeodet Daniel Backman (på semester 24.8-3.9.2021) 
(040 488 6066) Daniel.Backman(at)pargas.fi 
 

Daniel Backman 
Stadsgeodet