Innehållspublicerare

null Biblioteket startar en ny läsvolontärverksamhet i service- och äldreboende
07.02.2019

Det finns en stor efterfråga på högläsning vid service- och äldreboende. Som svar på detta startar biblioteket i Pargas en helt ny läsvolontärverksamhet där frivilliga regelbundet besöker service- och äldreboende för lässtunder.

Läsvolontärna väljer själv vad, var, när och hur ofta de läser samt om de läser för enskilda personer eller för en grupp. En viss regelbundenhet önskas ändå att läsvolontären förbinder sig till.

Biblioteket koordinerar verksamheten, stöder läsvolontärerna och hjälper till med val av böcker. Vi planerar också att ordna träffar och skolningar för läsvolontärerna med möjlighet att utbyta erfarenheter.

Alla intresserade är hjärtligt välkomna på bibliotekets infotillfälle om verksamheten tisdagen den 5 mars kl. 17.30-18.30 i Pargas bibliotek. Inga andra förhandskunskaper än läskunnighet behövs. Vi värdesätter varje individs unika egenskaper, intressen och styrkor. Infotillfället hålls på svenska och finska. Anmälan till infotillfället görs via e-post senast 1.3 till tovenylunds@gmail.com. Att delta i infotillfället förbinder inte till något.

Kontakt och mer information:
Tove Nylund, projektarbetare för Vårt bibliotek för alla, tfn 050 5753 573
Karolina Zilliacus, bibliotekschef, Pargas stad, tfn 040 488 5878