Innehållspublicerare

null Paraisten keskustassa tutkitaan muinaisjäännöskohde Kvarnholmin kalkkiuuni
04.05.2018

Paraisten kaupunki teettää 7.-11.5. arkeologisen tutkimuksen kaupungin keskustassa. Osoitteessa Söderbynrinne 1 sijaitsee vanha muinaisjäännökseksi tunnistettu Kvarnholmin kalkkiuunikohde. Kyseessä on kaupunkikuvassa näkyvä, maallikon näkökulmasta katsottuna tavanomainen kuoppa, todennäköisesti kalkkilouhos, jonka vierellä sijaitsee kaksi kumparetta. Nämä kohteet ovat kuitenkin osa kaupungin elinkeinohistoriaa. Kalkkiuunien ikä ja rakenne aiotaan nyt selvittää ja tiedot muinaisjäännöksestä dokumentoidaan tarkoin, jotta alue sen jälkeen voidaan peittää ja sen paikalle rakentaa rivitalo voimassa olevan asemakaavan mukaisesti.   
Kvarnholmin kalkkiuunit ovat Paraisten seudulle tyypilliseen talonpoikaiskalkin tuotantoon liittyviä rakenteita. Kookkaampi uuneista on noin 8x10 metrin kokoinen ja sen vieressä sijaitsee toinen pienempi kalkkiuuni. Uunirakenteet kaivetaan esiin ja sisäosan uunirakenne tutkitaan.  Rakenteet tutkitaan pääosin käsin, mutta niiden purkamisessa käytetään myös mahdollisesti apuna kaivinkonetta. Kohdetta ei välttämättä pureta kokonaan, mutta sen muoto ja rakennedetaljit selvitetään ja mikäli aineistoa saadaan riittävästi, otetaan ajoitusnäyte, joka myös analysoidaan.
Varsinais-Suomen ELY-keskus on 30.11.2017 myöntänyt Paraisten kaupungille muinaismuistolain 11 §:n mukaisen kajoamisluvan. Kalkkiuuni sijaitsee asemakaavan mukaisella rivitalotontilla, jossa on vireillä rakennushanke. Tarkoituksena on toteuttaa tontille rivitalo. Muinaisjäännös sijaitsee tontin keskellä, eikä tontin toteuttaminen turvalliseksi asuinympäristöksi ole mahdollista ilman muinaisjäännökseen kajoamista.
Varsinais-Suomen maakuntamuseo ja Museovirasto ovat antaneet lausuntonsa muinaisjäännöksestä ja kaupungin kajoamislupahakemuksesta. Arkeologinen inventointi perustuu Museoviraston hyväksymään tutkimussuunnitelmaan. Paraisten kaupunki on edellyttänyt, että tutkimuksista järjestetään avoin yleisötilaisuus, jossa tutkimusta tekevät arkeologit esittelevät työtään ja tutkimuskohdetta.
Ystävällisenä kutsuna ilmoitetaan, että kaupunkilaiset ovat tervetulleita seuraamaan Kvarnholmin kalkkiuunin arkeologisia tutkimuksia perjantaina 11.5. klo 14-16 välisenä aikana.  Tutkimuksen suorittaa Oy Sigillum Ab ja vastuullisena tutkimusjohtajana toimii arkeologi Hanna-Maria Pellinen.

Karttaliite