Innehållspublicerare

null Årets miljögärning 2020
29.08.2020

Årets miljögärning 2020

Utmärkelsen årets miljögärning i Pargas delas årligen ut för att uppmärksamma en betydelsefull handling som utförts och som förbättrat miljöns tillstånd i Pargas och Skärgårdshavet.

År 2020 tillfaller utmärkelsen till Finnsementti, Pargas cementfabrik

Företaget har genomfört en betydande åtgärd för att förbättra luftkvaliteten i Pargas. Vid fabriken har i början av året tagits i bruk ett nytt effektivt textilfilter som förbättrar partikelavskiljningen för rökgaserna från cementugnen.