Innehållspublicerare

null Välkommen till småbarnspedagogiken, förskolan och skolans första klass i Pargas stad
29.01.2020

Ansökan om dagvårdsplats

Den nya verksamhetsperioden startar i augusti. Sista ansökningsdagen för höstens dagvårdsansökan och ansökan om intern förflyttning är 28.2.2020. 

Läs mera om olika verksamhetsformer och alternativ i de olika kommunområdena www.pargas.fi/smabarnspedagogik. Tilläggsuppgifter tfn 050 533 3472.

Anmälan till förskola

Barn som är födda år 2014 och de barn som har fått uppskov med skolstarten ska anmälas till förskoleundervisning för 6-åringar för läsåret 2020–2021. Förskolan inleds 17.8.2020. 
Anmälan till förskola görs elektroniskt 10–16.2.2020 (v. 7) i webbtjänsten Wilma
Ett brev skickas per post vecka 5 till barn födda 2014. Brevet innehåller närmare anvisningar om anmälan i Wilma.

Tilläggsuppgifter www.pargas.fi/forskoleundervisning eller tfn 040 488 5759.

Anmälan till åk 1

Anmälan till den grundläggande utbildningen gäller:
-    alla 2013 födda barn, samt
-    barn födda 2012 som beviljats uppskov med skolstart
-    barn födda 2014 som anhåller om att få inleda skolgången ett år tidigare

Anmälan till årskurs 1 görs elektroniskt 10–16.2.2020 (v. 7) i webbtjänsten Wilma
Ett brev med uppgifter om läroplikt och närskola skickas per post vecka 5 till barn födda 2013. Brevet innehåller närmare anvisningar om anmälan i Wilma.

Läsåret 2020–2021 inleds måndag 17.8.2020. Skolornas rektorer och skolbyrån, tfn 040 488 5759, ger vid behov närmare uppgifter. Uppgifter om skolskjutsar tfn 040 488 5747.