Innehållspublicerare

null Försommarens fester närmar sig - tips till arrangörer och deltagare
01.06.2021

Försommarens fester närmar sig - tips till arrangörer och deltagare

Försommarens fester närmar sig. Studentexamen, yrkesexamen eller konfirmation är viktiga milstolpar som förtjänar att firas. Fastän coronaläget blivit bättre på våren, finns det fortfarande en smittorisk i hela landet och även regionalt kan läget försämras snabbt.  

När man arrangerar fester ska man iaktta de begränsningar av sammankomster som de regionala myndigheterna givit och som även gäller privata tillställningar.

På festen lönar det sig dessutom att komma ihåg samma principer som annars också gäller under epidemitiden. Det viktigaste är att upprätthålla en god hand- och hosthygien, hålla säkerhetsavstånd, använda munskydd vid behov och se till att applikationen Coronablinkern är i funktion i telefonen. 

Även vid lindriga symptom som tyder på coronavirus måste man söka sig till coronatest, inte gå på fest och stanna hemma. 

Säker fest – tips till arrangörer och deltagare

Vid fester ska man utöver det regionala epidemiläget beakta praxis som stöder coronasäkerhet, både som arrangör och deltagare. 

  • Ordna festen endast för närstående och överväg att sprida ut gästernas ankomsttider.
  • Ordna festen utomhus om det är möjligt.
  • Om du får ens lindriga symptom som tyder på coronavirus, ställ in din fest eller gå inte på en fest du är bjuden till. Sök dig omedelbart till ett coronatest. 
  • Kom ihåg noggrann hand- och hosthygien. Det lönar sig att påminna gästerna om att tvätta händerna och att ha tillräckligt med handsprit tillgängligt. 
  • Kom ihåg tillräckliga säkerhetsavstånd även under festen.
  • Använd munskydd när det är möjligt.
  • Se till att applikationen Coronablinkern är installerad och i funktion i din telefon.

Källa: Institutet för hälsa och välfärd