Innehållspublicerare

null Kartläggning av äldres social-och hälsovårdstjänster
21.12.2021

Du pensionär som är 65 år och äldre, som bor i Pargas Stad i egen- eller hyresbostad eller vid serviceboende (ej effektiverat serviceboende) eller gruppboende och som inte lider av någon minnessjukdom, fyll i de social- och hälsovårdstjänster som Ni använt Er av under det senaste året (2021). Det är viktigt att få fram just Er åsikt för att möjliggöra förbättringar i social- och hälsovårdstjänsterna.

Frågeformulär