Innehållspublicerare

null Flera coronavaccinationstider för tredje dosen har öppnats
24.11.2021

Nu har mer coronavaccinationstider, för tredje dosen öppnats, tider finns in på nästa år. 

Institutet för hälsa och välfärd (THL) rekommenderar en tredje coronavaccindos; 

Personer som har kraftigt nedsatt immunförsvar kan ta tredje coronavaccindosen när det gått minst två månader sedan andra dosen. Alla de övriga grupperna kan ta tredje dosen när det har gått minst 6 månader sedan andra dosen. 
Tredje dosen rekommenderas inte till män under 30 år om de inte hör till riskgrupp 1 eller 2 eller till gruppen som har kraftigt nedsatt immunförsvar. 

De flesta +85 åringarna som inte har regelbunden hemvård, har nu blivit uppringda från hälsocentralen och erbjudits tid för både tredje coronavaccinationsdosen samt säsonginfluensavaccinationen. 
Vänligen kontakta hälsocentralen ifall du inte ännu har blivit kontaktad. 
Vaccinationerna i Pargas ges t.o.m. 2.12 på samma ställe där coronavaccinationerna ges. Fr.o.m. 7.12 ges alla vaccinationerna på hälsocentralens läkarmottagningen.  
Personer som har regelbunden hemvård får sin tredje coronavaccindos samt säsonginfluensavaccinet av hemvården. 

Tider kan bokas via stadens webbplats www.pargas.fi/sv//web/etjanster eller genom att ringa hälsocentralen 02 4545200 vardagar kl. 9 – 13.  Obs! Numret har ändrat! 

Mer information av hv Silander-Lehtinen, 040 488 5504