Innehållspublicerare

null Planen för höghuskvarteret Norra Famnen i Pargas stadskärna vinner laga kraft
26.10.2021

Detaljplanen för kvarteret Norra Famnen i Pargas centrum vann laga kraft i början av oktober. Målet med detaljplaneändringen har varit att förtäta centrumområdet och placera nya bostäder intill de centrala tjänsterna i stadskärnan.

I planarbetet har även byggnadsskyddsmässiga synpunkter beaktats. Helheten som genomförs bemöter delmålet i stadens strategi, enligt vilket boendet i centrum förtätas, centrum är för människor i alla åldrar och centrum kännetecknas av hög kvalitet på miljön. 
Projektet framskrider under slutet av året på basis av avtal mellan Pargas stad och Priima-Yhtiöt som undertecknats tidigare så att besittningen av området övergår till Priima-Yhtiöt.

“Arkitektplaneringen av höghusen som uppförs i kvarteret har redan påbörjats. Vårt täta och välfungerande samarbete med staden för att utveckla den kommande bostadskvartershelheten fortsätter. Målet är att uppföra en helhet av två separata höghus i sex och sju våningar. Vi planerar också funktioner för att underlätta boendet för seniorinvånare i området. Helheten ligger intill den vackra Centralparken och många lägenheter kommer att ha park- och kanalutsikt, vissa kanske till och med havsutsikt. Vi satsar dock även på trivsamheten i den egna gårdsmiljön”, konstaterar Olli Saha som är kommersiell chef på Priima-Yhtiöt.

“Husen byggs på en lummig och värdefull plats alldeles i centrum av Pargas. De erbjuder intressanta bostäder för många nya invånare. Från stadens sida strävar vi efter att möjliggöra ett så trivsamt centrumboende som möjligt och tillsammans med Priima-Yhtiöt är det smidigt och trevligt att arbeta för detta”, konstaterar Pargas stadsdirektör Patrik Nygrén. 
Om projektet framskrider planenligt är målet att få igång förhandsförsäljningen av bostäderna redan i början av våren 2022.  
 
Närmare information:
Verkställande direktör Jari Rastas, Priima-Yhtiöt, tfn 040 551 1111
jari.rastas(at)teollisuudenrakentajat.com

Stadsdirektör Patrik Nygrén, tfn 040 511 4383
patrik.nygren(at)pargas.fi