Innehållspublicerare

null SÄSONGINFLUENSAVACCINATIONER I PARGAS 2021 – 2022
10.11.2021

SÄSONGINFLUENSAVACCINATIONER I PARGAS 2021 – 2022
Vaccinationerna ges utan tidsbokning enligt nedan nämda datum, därtill kan vaccinationerna  ges från och med novembermånad i samband med mottagningsbesök. En del tider sätts också ut som webtider och kan bokas via e-tjänster www.pargas.fi 
Vid influensavaccinationsmottagningarna ges inga andra vaccinationer! Använd ansiktsmask när du kommer för vaccination. 

Barn vaccineras vid barnrådgivningen, skolbarnen i skolhälsovården och gravida i mödrarådgivningen. 

Målgrupper:     
-    Barn i åldern 6 mån – 6år
-    Gravida
-    Alla som fyllt 65 år
-    Personer som hör till riskgrupper på grund av sjukdom eller behandling
-    Närstående till personer som är speciellt mottagliga för allvarlig influensa
-    Social- och hälsovårdspersonal samt personal inom läkemedelsförsörjningen
-    Personer som inleder militärtjänstgöring 

PARGAS HÄLSOSTATION 
PLATS OCH TID FÖR VACCINATION AV VUXNA OCH RISKGRUPPER
Vapparvägen 15, samma ställe som coronavaccinationerna! 
Ons 17.11 kl. 16 – 20
Ons 24.11 kl. 16 – 20
Förfrågningar:
Tel.  040 488 5504 må och ons kl. 8 – 9, fre kl. 10 – 11. 
Tel.  (02) 454 5222 vardagar kl. 9 – 13 (fr.o.m. 24.11 tel. 02 454 5200) 


PLATS FÖR VACCINATION AV BARN I ÅLDERN  6  MÅNADER  - 6 ÅR SAMT BARN SOM TILLHÖR RISKGRUPP
Pargas barnrådgivning, Vapparvägen 15 
Förfrågningar och tidsbokning; 
Tel. 040 488 5541, vardagar kl. 8.30 – 9.30
Tel. 040 488 5540, vardagar kl. 8.30 – 9.30
Tel. 040 488 5505, vardagar kl. 8 – 9
Tel. 040 488 5844, vardagar kl. 8 - 9

PLATS FÖR VACCINATION AV GRAVIDA
Pargas mödrarådgivning, Vapparvägen 15 
Vaccinet kan ges i samband med normal mottagning.
Förfrågningar och tidsbokning; 
Tel. 040 488 5542, vardagar kl. 11 – 12
Tel. 040 488 5543, vardagar kl. 11 – 12 

NAGU HÄLSOSTATION 
Utan tidsbeställning vid Nagu hälsostation; 
Ons 24.11 kl. 13 - 18

KORPO HÄLSOSTATION    
Utan tidsbeställning vid Korpo hälsosation; 
To 11.11 kl. 14 – 16 
Må 22.11 kl. 14 – 15
Fre 26.11 kl. 9 – 10 

HOUTSKÄR HÄLSOSTATION
Utan tidsbeställning vid Houtskär hälsostation; 
Ons 17.11 kl. 12.30 – 14.00 

INIÖ HÄLSOSTATION
Utan tidsbeställning vid Iniö hälsostation; 
Ons 17.11 kl. 10.30 – 12 
Fre 19.11 kl. 10.30 – 12 
Ons 24.11 kl. 15 – 16.30