Innehållspublicerare

null Sjukvårdsdistriktet uppmanar alla som ännu inte vaccinerat sig att ta vaccinet mot corona
14.10.2021

Antalet coronaviruspositiva och coronavirusexponerade är högt i Egentliga Finland. Belastningen på sjukhus- och intensivvården är hög, likaså arbetet inom smittspårningen.  90% av alla som behövt intensivvård är ovaccinerade. 

Sjukvårdsdistriktet uppmanar alla som ännu inte vaccinerat sig att ta vaccinet, du kan fortfarande boka tid för första dosen och om du har missat din andra dos tid kan du boka ny tid. 
Tredje vaccindosen erbjuds till personer som har kraftigt nedsatt immunförsvar och de har gått minst två månader sedan andra dosen; 
-    Organtransplantation 
-    Stamcellstransplantation  
-    Svår eller medelsvår medfödd immunbrist
-    Cancer som behandlas med immunnedsättande läkemedel
-    Autoimmunsjukdomar som behandlas med immunnedsättande biologiska läkemedel eller JAK-blockerare
-    Dialys eller svår kronisk njurinsufficiens 
-    Långt framskriden eller oskött HIV
-    Annat svårt immunosuppressivt tillstånd som bedömts av läkare 
En tredje dos rekommenderas också till personer som vaccinerats med kort dosintervall, under 6 veckors mellanrum och det har förflutit minst 6 månader sedan den andra dosen. Män under 30 år vaccineras tillsvidare inte med tredje dosen, undantag är personer som har kraftigt nedsatt immunitet och vars risk att få en allvarlig coronavirussjukdom är påtagligt större än för andra i samma ålder. 
Män under 30 år som får sin första eller andra dos vaccineras med Pfizer BionTechs vaccin. 

Tiden kan beställas via stadens webbplats www.pargas.fi/sv/etjanster eller genom att ringa hälsocentralens tidsbeställningsnummer 02 4545222 vardagar kl. 9 – 13. Vaccinationsmottagningen i Pargas finns bredvid hälsostationen (Vapparvägen 15), skyltning finns (blåa stora skyltar med Covid-19 vaccinering). 

Befolkningen uppmanas använda ansiktsmask för egen och andras säkerhet! 
I kollektivtrafik, i offentliga utrymmen inomhus, skolor och läroverk från och med klass 6, när du är på väg på coronatest, när du besöker hälsocentralen, tandvårdscentralen eller sjukhus, därtill kan var och en använda munskydd enligt egen bedömning. 

Mer information av hv Silander-Lehtinen, 040 488 5504