Innehållspublicerare

null Stadens upphandlingar: Marknadsdialog beträffande köp av tjänster för småbarnspedagogik och förskoleundervisning för kommundelen Pargas, hålls torsdagen 21.10 kl. 10-11 i Stadshuset
11.10.2021

En marknadsdialog beträffande köp av tjänster för småbarnspedagogik och förskoleundervisning för kommundelen Pargas, hålls torsdagen 21.10 kl. 10-11 i Stadshuset, i utrymmet Styrhytten. Avtalsperioden planeras att inledas 1.8.2022.

Välkomna!

För mer information:  https://www.pargas.fi/sv/web/pargas/upphandlingar