Innehållspublicerare

null Byggnadstillsynens nya e-tjänst har öppnats!
08.10.2021

Den nya e-tjänsten har öppnats!

Programmet eService som upprätthålls av Trimble har öppnats för användning och man kan söka alla typer av lov och tillstånd i programmet. Programmet har testats i liten skala. Vi ber dig meddela oss direkt, ifall det uppstår problem i användningen av programmet så försöker vi åtgärda problemen så snabbt som möjligt.

Välkommen till användarutbildning av programmet på onsdagen 20.10.2021 i fullmäktigesalen i stadshuset eller på Teams. Vi rekommenderar att ta med egen dator som du kan använda för att göra en ansökan om ett lov eller tillstånd. Utbildningen riktar sig till yrkespersoner inom branschen, men alla är välkomna att delta. Utbildningen går på två språk och personal från byggnadstillsynen är på plats.

Morgonkaffe kl. 8.00, inloggning på mötet.

Utbildning kl. 8.30–11.00

En bruksanvisning för programmet bifogas. Du kommer till programmet via följande länk: https://karta.pargas.fi/ePermit/fi/.

Vänligen anmäl dig till byggnadstillsyn@pargas.fi utbildning senast 18.10 för att för att vi ska kunna reservera tillräckligt med kaffe.