Innehållspublicerare

null LSJH informerar
27.06.2024

Kärltjänst ingår nu i avgiften för tömning av avfallskärl

 

Förbättrad kundorientering och flexibilitet i avfallshanteringen inom verksamhetsområdet för Sydvästra Finlands Avfallsservice (LSJH). Från och med början av augusti kommer kärltjänst för fastigheter att ingå i tömningsavgiften för kärl på 140–660 liter, som beställs från LSJH.

I slutet av maj godkände Sydvästra Finlands avfallshanteringsnämnd de nya avfallshanteringsföreskrifterna. En viktig förändring som kommer att förbättra avfallshanteringens flexibilitet, effektivitet och ekologiska avtryck är att kärltjänsten från och med augusti ingår i alla tömningar av avfallskärl, som sköts av Sydvästra Finlands Avfallsservice (LSJH).

- Reformen kommer att förtydliga servicen för alla våra kunder, vars fastigheter använder hjulförsedda kärl på 140–660 liter, som flyttas för hand. Då kärlet alltid är på LSJH:s ansvar och inte kundens, kan det enkelt och utan extra kostnad bytas ut mot det mest förnuftiga alternativet, med hänsyn till förändringar i tömningsfrekvensen och mängden avfall som uppstår på fastigheten. Detta är det mest kostnadseffektiva och miljöeffektiva sättet att verkställa helheten av avfallshanteringstjänster för fastigheter, säger servicechef Jaakko Salminen på LSJH.

Liten inverkan på priset för tömning av kärlet

Från och med augusti kommer priset för kärltjänsten att ingå i kärlets tömningsavgift, som förblir oförändrat fram till slutet av 2024. Från och med början av nästa år kommer tjänsten att ingå i tömningsavgiften. Kärltjänstens inverkan på priset är dock liten. Beroende på avfallstypen utgör det bara några procent av tömningsavgiften. De huvudsakliga kostnaderna som inverkar på tömningsavgiften är transport- och avfallsbehandlingsavgifter.

- De av LSJH:s kunder, som för närvarande har ett eget insamlingskärl, kan fortsätta att använda det. När det så småningom går sönder och når slutet av sin livslängd, när kundens behov av kärl förändras eller när det sker förändringar i LSJH:s insamlingssystem, kommer LSJH att förse fastigheten med ett lämpligt kärl utan kostnad. Vi kommer att kontakta kunden direkt angående leverans av ett ersättande kärl. Uppdaterade sorteringsdekaler ingår också i priset, säger Jaakko Salminen.

- Med hjälp av ändringen kan vi också förbättra avfallstransportörernas arbetssäkerhet och minska det administrativa och kommunikativa arbetet, dvs. den byråkrati som uppstår när kundernas kärl avviker från avfallshanteringsföreskrifterna eller går sönder, påpekar Salminen.

Enligt avfallshanteringföreskrifterna är fastighetsinnehavaren skyldig att sköta underhåll och rengöring av avfallskärlet. I fortsättningen kommer tvätt inte längre att ingå i nya kärltjänstavtal för bostadsbolag och kommunala byggnader, utan kommer att beställas och debiteras separat. För avtal tecknade före den 1.8.2024 ingår de men de debiteras separat. Om ett bostadsbolag däremot vill sköta tvätten själv i enlighet med avfallshanteringsföreskrifterna, måste LSJH:s kundtjänst informeras om detta.

Kärltjänsten förtydligar helheten hos avfallshanteringen

Inkluderingen av kärltjänsten i tömningspriset underlättar och rationaliserar också övergången under åren 2026–29 för hela verksamhetsområdet till ett enhetligt fastighetsspecifikt avfallshanteringssystem, som konkurrensutsätts av LSJH. För närvarande ansvarar LSJH för tömningarna av bio- och förpackningsavfall i samtliga 18 kommuner i LSJH:s verksamhetsområde, men för blandavfall endast i vissa kommuner i området. Före år 2029 kommer ansvaret för insamlingen av blandavfall i Aura, S:t Karins, Lundo, S:t Mårtens, Pemar, Stam-Pargas, Pöytis, Ruskos stamområde, Salo, Sagu och Åbo också att överföras till LSJH.

Förändringarna under de kommande åren kommer att vara viktiga för att uppnå en miljömässigt och ekonomiskt optimerad avfallshantering och kommer att bidra till att uppnå nationella och europeiska återvinningsmål. I takt med att det blir enklare att utforma tömningsrutter kan antalet sopbilar och utsläpp i bostadsområden minskas, trots att mängden avfallstyper som samlas in från fastigheter har ökat.

  • Trots de ökade lagstadgade insamlingsskyldigheterna och den ökade miljöhänsynen strävar man efter att hålla kostnaderna på en rimlig nivå för invånarna genom regelbundna konkurrensutsättningar, säger Jaakko Salminen.

Kärltjänster för hjulförsedda avfallskärl används redan i ungefär hälften av Finlands kommunala avfallshanteringsbolag, inklusive Helsingforsregionen, Birkaland, Södra Birkaland, Egentliga Tavastland, Mellersta Nyland och Kuopioregionen.

 

Tre frågor och svar om kärltjänsten:

Jag har nyligen köpt ett nytt avfallskärl. Vad behöver jag göra?

Om du bor i Kimitoön, Masku, Virmo, Nådendal, Nousis, Pargas skärgård, Reso eller Vahto-området i Rusko, kommer LSJH att bära ansvaret för alla dina avfallskärl. Du kan använda ditt avfallskärl som tidigare. Om det går sönder kommer LSJH att leverera ett nytt åt dig. Om du behöver ett större eller mindre kärl, vänligen kontakta LSJH:s kundtjänst. Tillsammans bedömer vi rätt storlek på kärlet och rätt tömningsintervall för dig.

  1. du bor i Aura, S:t Karins, Lundo, S:t Mårtens, Pemar, Stam-Pargas, Pöytis, Ruskos stamområde, Salo, Sagu eller Åbo, ansvarar LSJH för förpacknings- och bioavfallskärlen på din fastighet. Du kan använda ditt kärl som tidigare. det går sönder kommer LSJH att leverera ett nytt åt dig. Om du behöver ett större eller mindre kärl, vänligen kontakta LSJH:s kundtjänst. Tillsammans bedömer vi rätt storlek på kärlet och rätt tömningsintervall för dig. För ditt kärl för blandavfall kan du fortsätta att använda det som tidigare. Du kan kontakta din nuvarande serviceleverantör för alla andra frågor som rör kärl och transport av blandavfall.

 

Varför måste jag också betala för kärltjänsten i tömningsavgiften, även om jag fortsätter att använda det kärl som jag själv har köpt?

Kärltjänsten står endast för några få procent av tömningsavgiften. För det priset omfattas du av kärltjänsten och du får tillgång till de fördelar som tjänsten innebär, t.ex. kostnadsfritt byte till ett intakt kärl eller ett kärl i passande storlek.

 

Ingår tvätt i den kärltjänst som ingår i tömningsavgiften?

Hittills har tvätt av kärl ingått i bostadsbolags och kommunala byggnaders kärltjänstavtal. För dessa genomförs tvätt i fortsättningen mot en separat avgift, ifall dessa ej meddelar något annat. Tömningsavgifterna för nya kärl som beställs efter 1.8.2024 innehåller inte längre tvätt för vare sig husbolag eller kommuner, utan fastighetinnehavare för både privata bostäder och husbolag måste själva sköta om tvätten enlighet med avfallshanteringsföreskrifterna eller beställa den från LSJH.

 

Mer information:

Jaakko Salminen, LSJH
servicechef
tel. 020 728 2077
jaakko.salminen@lsjh.fi