Innehållspublicerare

null Pargas stads nya grafiska profil
16.11.2023

Pargas stad lanserar en helt ny grafisk profil som en del av stadens strategi för att förena och stärka varumärket både internt och externt. Förändringen inkluderar en uppdaterad logotyp, färgvärld, fonter och grafiska element, och den nya profilen är resultatet av noggrant övervägande i samarbete med det erkända designföretaget Pentagon Design.

Här nedan berättar vi mera om arbetet och förtydligar varför vi har tagit fram en ny grafisk profil.

Här finns en sammanfattning av det nya visuella utseendet. Observera att detta inte är den officiella grafiska manualen, som fortfarande är finslipas. Sammanfattningen är tyvärr inte översatt.
 

Varför ändrar vi vår grafiska profil?

I stadens nya strategi står det att vi ska samlas kring ett varumärke som förenar alla delar i Pargas och jobba för att stärka varumärket både internt och externt. Kommunikations- och marknadsföringsavdelningen föreslog därför i budgeten för 2023 att stadens grafiska profil ska uppdateras för att bättre reflektera denna inriktning. Förslaget godkändes av fullmäktige och resulterade i en omfattande förnyelse av varumärkesidentiteten.

För att ta fram den nya grafiska profilen skickade Pargas stad en offertförfrågan till nio mediebolag i januari 2023 och mottog sex offerter. Efter en poängsättning valdes Pentagon Design som samarbetspartner för projektet.

Enligt upphandlingsbeslutet från maj 2023 innebär förnyelsen en uppdatering av logotypen, färgschemat, font och övriga grafiska element. Målet med förändringen är att stärka kännedomen om staden, stödja områdets dragningskraft och skapa en stabil grund för framtida marknadsföringsstrategier.
 

Ny logotyp

En av förändringen i den nya profilen är havet-symbolen i logotypen, som förväntat har väckt känslor och diskussioner. Logotypen, en kombination av soluppgång och solnedgång, havets yta, vågor och kustklippor, symboliserar stadens närvaro både över och under havsytan. Den är enkel, igenkännbar och mångsidig, vilket gör den till en passande symbol för hela skärgårdshavsstaden.

– Logotyper är en känslig sak att förändra, med tanke på deras historiska värde. Men dagens logotyper är en del av en större helhet där varje del bidrar till stadens samlade identitet. Tiderna förändras och ställer nya krav på användarområden, tillgänglighet och varumärkestänk, säger Linda Baarman, kommunikations- och marknadsföringschef i Pargas stad.

– Det är viktigt att komma ihåg att det är staden och invånarna som gör varumärket, och inte tvärtom.


Syftet med uppdateringen

Målet med förnyelsen av den visuella identiteten är att stärka kännedomen om Pargas stad, stödja områdets dragningskraft och särdrag samt skapa grunden för stadens kontinuerliga marknadsplanering och verktyg för målinriktad implementering av identiteten i olika kanaler.

Pargas stad önskar att man ser på helheten, och förstår förändringen som en del av stadens framåtblickande strategi och betonar att den nya grafiska profilen är en nödvändig och positiv utveckling för att bättre representera och stärka Pargas som en unik skärgårdshavsstad.

Om du vill diskutera varumärkesarbetet kan du delta i årets sista Afterwork, där temat är just detta. Vi informerar mera om tillfällets tidpunkt inom kort.

 

Pentagon Designs kommentar:
 

Den visuella stilen och logotypens betydelse i varumärkesutveckling

För varumärken - företags eller organisationers - är den visuella stilen och logotypen som bäst mångtydig och ger mycket väsentlig information med små medel.

En förnyelse av varumärkets visuella stil kulminerar ofta i en uppdatering av den välkända logotypen, vilket kan generera mycket diskussion. Logotypen är dock också en del av en bredare visuell identitet som inkluderar mycket mer - som typografi, färger, illustrationer och även bilder som är karakteristiska för varumärket.

När logotypen och den visuella stilen kombineras på bästa sätt kan de kommunicera organisationens värderingar, verksamhet och verksamhetsmiljö. Allt som är betydelsefullt för organisationens identitet och strategiska mål. Det är naturligtvis organisationsspecifikt vilka egenskaper som ska framhävas - i Pargas stad handlar det om skärgården och den mångsidiga miljön.

Den visuella stilen behöver inte nödvändigtvis vara förenklad, men förenkling öppnar upp möjligheter eftersom en enkel logotyp fungerar bra i olika sammanhang. Den visuella stilen måste fungera i både stor och liten skala, vara tillgänglig både digitalt och fysiskt - den måste vara tidstålig och anpassningsbar till förändringar över tid.
 

Om Pargas stads nya visuella utseende och logotypens planering

Designen av Pargas stads visuella stil och den nya logotypen för Pargas stad kommunicerar många aspekter av skärgården - dess läge omgiven av havet, klippor vid stranden, skärgård, solreflektioner. Dessutom symboliserar den förbindelse och att hålla kontakt. Framför allt är den sympatiska logotypen modern (men tidlös) och tillsammans med den övriga visuella stilen skapar den en enhetlig och igenkännbar helhet.

Den gamla segellogotypen fortsätter också att existera i den övriga visuella stilen - abstrakt och geometrisk, härledd från logotypens form.

Designen är generell i formen - den består av geometriska grundformer. Användningskontexten ger logotypen ägarskap och igenkännlighet - logotypen förekommer praktiskt taget aldrig i "ett vakuum".

En liknande form har setts användas i andra sammanhang av andra företag eller organisationer som illustration. Världshistorien känner till många fall där en universell grundform - eller kombinationer av dem - har valts för användning som logotyp.

Under processen var man medveten om att havet och maritimt liv har skildrats på alla möjliga sätt och att det fanns likheter med befintliga lösningar. Logotypens finjustering och den övriga visuella stilen skapar ändå en unik och karakteristisk helhet.

Designprocessen för logotypen har varit lång och mångfacetterad. Ursprungligen utforskades flera helt olika alternativ inom konceptdesignen - varav några gav den gamla segellogotypen en ny tolkning. I samarbete med Pargas stads arbetsgrupp har man genom diskussioner och samarbetsverkstäder kommit fram till att just den här publicerade versionen av logotypen är det bästa alternativet. Havet och dess avbildning i den visuella stilen identifierades som en central designfaktor.

Projektet handlar inte bara om design av logotypen utan helheten, hela den visuella stilen har förnyats. Detta kommer att synas i stadens framtida presentations- och annonsbotten, visitkort, webbplats och kommunikation i sociala medier.

Ett varumärke har potential att vara en betydande tillgång och skapare av värde för ett företag eller en organisation. Detta är precis vad förnyelsen av Pargas stads logotyp och visuella stil strävar efter - att sammanfatta och visa skärgårdens stora potential och dragkraft. Arbetet kommer att ta form när stadens material förnyas och publiceras inom en snar framtid. Då kommer förhoppningsvis både nuvarande och framtida invånare och intressenter att känna stolthet och glädje över Pargas stads högkvalitativa och upplevelserika visuella stil.