Innehållspublicerare

null ENKÄT - berätta oss vad du tyckte om sommarblommorna i Pargas stad i år!
05.09.2023

Vi vill också i år gärna höra på era idér och önskemål gällande sommarblommor i Pargas stad.

nkäten görs av Pargas stads tekniska stödstjänster. Svarstid 1.9-17.9.2023. Enkäten finns här.


Det är också möjligt att svara på enkäten skriftligt på stadens alla områdenskontorena samt på servicepunkt i Pargas stadshus.