Innehållspublicerare

null Pargas stad inspirerar sina invånare till rörelse – erbjuder konditionsboxningsträning med Amin Asikainen
18.08.2023

Pargas stad inbjuder sina invånare till gemensam konditionsboxningsträning på torsdagen den 31 augusti. Evenemanget arrangeras i samarbete med den lokala aktören Muskelipaja. Pargas stad uppmuntrar sina invånare att modigt delta i konditionsboxningsträningen och eventuellt prova på en ny form av motion.

I Pargas stads strategi framhävs vikten av samarbete med lokala företagare samt stöd för invånarnas aktiva fritidsaktiviteter. I enlighet med detta blev Pargas stads kommunikations- och marknadsföringsavdelning entusiastisk över samarbetsidén när den lokala entreprenören Mia Salokannel från Muskelipaja föreslog ett gemensamt konditionsboxningsevenemang under Amin Asikainens ledning. Staden tror starkt på att aktiva företagare är en viktig resurs för stadens utveckling.

"Det är trevligt att arrangera evenemang för lokalbefolkningen, eftersom de alltid är engagerade i allt. På grund av min egen bakgrund inom sporten ligger boxningen mig varmt om hjärtat och jag tänkte att ingen skulle vara bättre lämpad att leda träningen än själva mästaren Amin Asikainen. Boxning är också en fantastisk sport eftersom den passar alla åldrar," beskriver Mia Salokannel sina tankar bakom evenemanget. "Samarbetet med staden möjliggör att evenemanget får bredare synlighet och att fler får möjlighet att delta och uppleva glädjen i träningen. Det är också möjligt att fortsätta hobbyn på Muskelipaja lokalt i Pargas om intresset för sporten väcks."

Gemensam konditionsboxningsträning under Amin Asikainens ledning

Evenemangets huvudmål är att uppmuntra Pargas stads invånare till rörelse och erbjuda dem möjligheten att uppleva rörelsens glädje tillsammans. Evenemangets tema är att hitta glädjen i rörelse och att träna i gemenskap med ledning av en professionell tränare. Alla är välkomna till evenemanget, oavsett deras träningsnivå eller erfarenhet av sporten.

Amin Asikainen, en finsk boxare och mellanviktsmästare för yrkesboxare i Europa, kommer att leda konditionsboxningsträningarna. Asikainen har varit professionell boxare mellan 2001 och 2011 och har sedan dess varit aktiv som tränare.

Evenemangets schema

Evenemanget består av tre olika träningspass. Det första passet riktar sig till juniorer under 15 år, det andra passet är avsett för nybörjare som inte har tidigare erfarenhet av konditionsboxning och det tredje passet riktar sig till dem som redan har provat grenen. Träningarna äger rum i Pargas centralpark, och varje träning har plats för högst 50 deltagare. Platserna kommer att fördelas genom en anmälningsblankett på: https://vello.fi/muskelipaja/muskelipaja Anmälningen öppnar tisdagen den 22 augusti kl. 9. Träningarna är öppna för allmänheten, så även intresserade åskådare är välkomna att närvara.

Plats: Pargas Centralpark, gräsplan (vid regn i PIUG, Skolmästargatan 5)

Schema:

  • Juniorträning: kl. 17–18 (Under 15 år, barn under skolåldern i vuxens sällskap, anmäl endast deltagaren)
  • Grupp 1: kl. 18.15–19.15 (De som provar sporten för första gången)
  • Grupp 2: kl. 19.30–20.30 (De som tidigare har provat sporten)