Innehållspublicerare

null Motionscentret i Finby och Centralparken i Pargas har belönats med utmärkelsen Green Flag Award 2023–2024!
17.08.2023

I Finland har man sedan flera år tillbaka belönat väl skötta grönområden med Green Flag Award. På utställningen i Lepaa 17.8.2023 offentliggjordes 19 grönområden som fått utmärkelsen Green Flag Award – en del är redan bekanta GFA-parker, men även flera nya grönområden finns med.

Det internationella Green Flag Award-certifikatet beviljades till 19 grönområden runt om i Finland, vilket är det största antalet sökande i Finlands GFA-historia. Green Flag Award är ett certifieringssystem för att erkänna och belöna väl skötta och förvaltade grönområden. Systemet administreras av den engelska organisationen Keep Britain Tidy och i Finland av Grönmiljöförbundet rf.

Av grönområdena i Pargas deltog motionscentret i Finby som var med för första gången och Centralparken i Pargas som redan fått utmärkelsen förra året i ansökningsprocessen. Motionscentret i Finby övertygade domarna med sin snygghet, mångfald och delaktiggörande verksamhet. Staden samarbetar mycket med motionsutövare och olika aktörer i området och verksamheten i området baserar sig till stor del på frivillighet och gemenskap. Domarna blev också imponerade av åtgärderna för att hantera miljökonsekvenser i området. Solcellsenergi utnyttjas och endast golfbanans område bevattnas. Bevattningsvatten tas från dagvattenbassänger och dessutom samlas dagvatten från skidcentret och används för snötillverkning i området. Bioavfall från grönområdena komposteras och återvinns för nyttobruk.

I Centralparken var domarna särskilt betagna av den högklassiga nivån på underhållet och beaktandet av biologisk mångfald i flera delområden. Grönt avfall återvinns och växtligheten sköts med eftertanke, bland annat klipps inte gräset under träden. Parken är ett användarvänligt och mångsidigt rekreationsområde.

Sju av sökandena förstagångssökande – de grönområden som ansökte om certifieringen på nytt bibehöll utmärkelsen

Utöver motionscentret i Finby beviljades GFA-certifikat för första gången till Harju Campus Park i Ravijoki, Jokilaakson matkailupuutarha i Lappo, Hupisaarten kaupunginpuisto i Uleåborg, Perhospuisto i Riihimäki, Snellmaninpuisto i Kuopio och Mikkelipuisto i S:t Michel. Certifikatet bibehölls från förra året av Pikku-Vesijärvenpuisto i Lahtis, Hatanpää herrgårdspark och arboretum i Tammerfors, campusparken i Lepaa, kullen Naisvuori i S:t Michel, Margretebergsparken och Axxell Överbys campus i Esbo, Centralparken i Pargas, Klockarmalmens begravningsplats i Esbo samt fem parker i Kotka: Jokipuisto, Sapokan Vesipuisto, Fuksinpuisto, Sibeliuksenpuisto och Katariinan Meripuisto.

Green Flag Award-vinnarna värda att gratuleras

Green Flag Award har belönat grönområden i Finland sedan 2016, då yrkeshögskolan Hämeen ammattikorkeakoulus campuspark i Lepaa beviljades det första GFA-certifikatet i Finland. De väl skötta och förvaltade GFA-objekten beaktar användarna av området, miljön och verksamhetsstrategin på ett övergripande sätt. De grönområden som nu tilldelats utmärkelsen Green Flag Award i Finland ansluter sig till det internationella nätverket av över 2 000 grönområden i 15 olika länder, som till exempel Australien, Nya Zeeland, Mexiko, Turkiet, Belgien, Spanien och USA.

Green Flag Award-certifieringssystemet är det enda av sitt slag i hela världen där en utbildad jury utvärderar verksamheten i grönområdet både skriftligen med hjälp av en förvaltningsplan och genom besök på platsen. Varje sökande får årligen ta emot en skriftlig respons från proffs inom området med en utvärdering av grönområdets funktioner med hjälp av kriterier som består av 27 punkter. Kriterierna gör det möjligt att etablera allmänna standarder för väl skötta och förvaltade grönområden, till exempel för att motivera och utveckla den finansiering som behövs för grönområdena och för att locka fler användare till områdena.

Projektet Green Flag Award i Finland: https://www.vyl.fi/tietopankki/green-flag-award-suomi

Webbplats för Green Flag Award: https://www.greenflagaward.org