Innehållspublicerare

null SEMINARIUM: Kan fiske rädda Skärgårdshavet? (länk)
30.08.2023

Östersjödagens förfest i Pargas
SEMINARIUM: Kan fiske rädda Skärgårdshavet?

 

Naturresursinstitutet har beräknat att fisket årligen tar bort cirka 100 ton fosfor från Skärgårdshavet. Det är verkligen imponerande! Borde inte fiskets roll som en viktig faktor för att förbättra tillståndet i Skärgårdshavet betonas ännu mer än vad som har gjorts hittills?

Skärgårdshavsstaden Pargas kämpar för att rädda det eutrofierade Skärgårdshavet. Som en del av sina ansträngningar arrangerar staden ett expertseminarium och en diskussion om hur fisket kan bidra till att reducera näringsämnen i havet. Målet med seminariet är att undersöka fiskets potential som en åtgärd för att förbättra miljön samt att ta upp viktiga frågor om fiskenäringens framtid. Kan vi locka till oss nya yrkesfiskare till området, eller är framtidsutsikterna för hotfulla? Kom och lyssna på några av de främsta experterna inom branschen, som kommer att tala på Pargas brandkårshus onsdagen den 30 augusti 2023, mellan klockan 13 och 16. Detta är en dag före själva Östersjödagen. Programmet för evenemanget kommer att publiceras senare.

Seminariet riktar sig till alla som är intresserade av Skärgårdshavet och dess framtid. Det är en möjlighet att lära sig mer om de utmaningar och möjligheter som fisket kan erbjuda för att bevara och återställa havets hälsa.

Det finns möjlighet att delta på distans (klicka)

 

Plats: Pargas Brandkårshus (Brankis), Köpmansgatan 1, 21600 Pargas

Paikka: Palokunnantalo, Kauppiaskatu 1, 21600 Parainen


Tidpunkt: Östersjöveckan, onsdagen den 30.8.2023 kl 13.00-16.15.

Aika: Itämeriviikko, keskiviikko 30.8.2023 klo 13.00-16.15


I diskussionerna deltar

Keskusteluun osallistuu

 

Martin Snickars, Husö biologiska station / Husön biologinen asema

Jari Hänninen, Skärgårdshavets forskningsinstitut, Själö / Seili, Saaristomeren tutkimuslaitos

Jari Setälä, Naturresursinstitutet / LUKE Luonnonvarakeskus

Pekka Salmi, Naturresursinstitutet / LUKE Luonnonvarakeskus

Lari Karlsson, yrkesfiskare, yrkesinstitut Livia / ammattikalastaja, ammattiopisto LIVIA

 

Konferencier / juontaja: fiskeriråd, kalastusneuvos Kari Ranta-aho

Konferencier för paneldiskussion / paneelikeskustelun juontaja: prof.em Ilppo Vuorinen, Sakari Alhopuron säätiö / Sakari Alhopuros stiftelse

 

Idrotts- och ungdomsminister Sandra Bergqvist framför statens hälsning / Liikunta-, urheilu- ja nuorisoministeri Sandra Bergqvist esittää valtion tervehdyksen

 

Arrangör: Pargas stad

Järjestäjä: Paraisten kaupunki

 

Program/Ohjelma

13.00 Välkommen/Tervetuloa miljövårdsinspektör / ympäristönsuojelutarkastaja Petri Huovila
13.05 Stadsstyrelsens ordförandes öppningsord och Östersjölöfte, Kaupungin Itämerilupaus - Gilla Granberg

13.15 Statens hälsning, Idrotts- och ungdomsminister / Valtion tervehdys, liikunta-, urheilu-, ja nuorisoministeri Sandra Bergqvist

 

13.25 Jari Hänninen: Skärgårdshavets specialegenskaper som grund för räddningsarbete – hur mycket kan vi åstadkomma?
Saaristomeren erityisominaisuudet perustana ”pelastustoimille” – kuinka paljon on tehtävissä?

 

13.50 Martin Snickars: Fiskarnas specialroll i Skärgårdshavets ekosystem – Kalojen erityisrooli Saaristomeren ekosysteemissä

 

14.15 – 14.45 Kaffepaus & smakprov av naturfisk – Kahvitauko ja luonnonkalamaistiaiset

 

14.45 Jari Setälä: Fiskets möjligheter som en metod att ta bort näringsämnen - Kalastuksen mahdollisuudet ravinteiden poistossa

 

15.05 Pekka Salmi: Vad är det som bromsar fiskande? - Mikä estää kalastusta? –
- harmaahylkeet & merimetsot ja kamppailu niiden ja kalastajien välillä.


15.30 Paneldiskussion - Paneelikeskustelu

- alustus: Lari Karlsson: Att vara yrkesfiskare idag – Ammattikalastajana tänä päivänä

- diskussion och slutsatser –  Keskustelu johtopäätöksistä
- Vad kan skärgårdsstaden Pargas göra? Mitä saaristokaupunki Parainen voisi tehdä?