Innehållspublicerare

null Uppdatering kring oljeläckan i Nagu
22.06.2023

Uppdatering kring oljeläckan i Nagu

 

Saneringsarbetet efter oljeskadan i Ernholm i Nagu pågår. En trålare som varit fäst vid en brygga sjönk den 13 maj 2023 och en okänd mängd olja rann ut i havet. Räddningsverket har den 31 maj 2023 överfört ansvaret för efterbehandlingen på Pargas stad.

Saneringsåtgärderna utförs av det statsägda bolaget Arctia Meritaito Ab och i samarbetet deltar även NTM-centralen i Egentliga Finland. För tillfället finns det oljebommar vid stränderna för att förhindra spridning av olja som eventuellt lossnar från marken och stränderna under saneringen. Provtagning för att klargöra oljans mer exakta sammansättning har inletts och saneringsarbetet utförs med hänsyn till fåglarnas häckningstid.

Miljövården i Pargas stad nås sommartid bäst på e-postadressen miljotillsyn@pargas.fi.