Innehållspublicerare

null Badvattenundersökning
22.06.2023

Badvattenundersökning

 

Provtagningsdatum 20.6.2023

Provtagningsställen: Framnäs, Likholmen, Lillholmen, Kalkholmen, Bläsnäs, Mustfinn, Norrby (Solliden)

Badvattnets mikrobiologiska kvalitet uppfyllde kvalitetskraven som fastställts i Social- och hälsovårdsministeriets förordning 354/2008 om kvalitetskraven och övervakningen i fråga om vattnet vid små allmänna badstränder.