Innehållspublicerare

null Uppmaning att spara vatten vid mattvätten i Houtskär
19.06.2023

Vattensituationen vid mattvätten i Houtskär, Näsby är dålig på grund av den långvariga torkan. 
Var snäll och spara vatten då du tvättar mattor! Låt inte vattnet rinna i onödan, det finns risk att brunnen sinar.

Staden följer med läget och informerar mera senare.