Innehållspublicerare

null Nytt affärskvarter planeras i Pargas – Kesko söker ny affärsplats i centrum
07.06.2023

Kesko Abp har undersökt olika alternativ för att placera en ny dagligvaruhandel i Pargas centrumområde och har lämnat in en ansökan till Pargas stad om en planeringsreservering för ett område i centrum på adressen Vapparvägen 4.

Pargas stad har i sin tur utrett möjligheter att utveckla området i fråga vid korsningen av Skärgårdsvägen och Vapparvägen där de nuvarande skolbyggnaderna inte längre används för undervisning i och med att det nya lärcentret Brava och nybygget för läroinrättningen Axxell för studerande i andra stadiet färdigställs.

Staden och Kesko har som gemensamt mål att utreda förutsättningarna för att genomföra mångsidiga byggnader för dagligvaruhandel och affärsverksamhet i detta centrala område intill den livligt trafikerade Skärgårdsvägen. Ett annat gemensamt mål är att planera och bygga ett stadsbildsmässigt högklassigt centrumkvarter. Avsikten är att ersätta nuvarande K-Supermarket Reimari genom att placera en ny dagligvaruhandel i området samt andra företags- och serviceverksamheter som stödjer handeln och i den mån det är möjligt också boende. Staden och Kesko genomför planerings- och utvecklingsarbetet som ett samarbete som i och med en godkänd ansökan om planeringsreservering föreslås inledas med att en ändring av detaljplan upprättas hösten 2023. Byggandet av området kunde inledas tidigast år 2025.

Regiondirektör Mika Sivula, Kesko Abp: K-Supermarket Reimari i Pargas är en av de största och mest älskade K-Supermarketbutikerna i området. Keskos mål är att utreda alternativ för att utvidga butiken så att den kan betjäna våra kunders önskemål bättre än tidigare och samtidigt uppgradera tekniken i butiken till en ännu miljövänligare nivå. Vi är glada att tillsammans med Pargas stad kunna undersöka möjligheterna till att utveckla stadens centrum och dess kommersiella tjänster.

Stadsdirektör Patrik Nygrén: Pargas stad gläder sig över att en stor och etablerad aktör som Kesko vill vara med och utveckla Pargas centrum till en allt bättre helhet med ett mångsidigare serviceutbud. Supermarketbutiken spelar en betydande roll i invånarnas vardag och både smidigheten av att uträtta ärenden och serviceutbudet är betydelsefulla också för dem som besöker staden. Vi väntar med iver på att det gemensamma utvecklingsarbetet ska börja.

Pargas stadsstyrelse beslutar om planeringsreserveringen på sitt sammanträde måndagen 12.6.2023.