Innehållspublicerare

null Information om oljeskadan i Ernholm, Nagu
06.06.2023

Den 13 maj 2023 har det skett en oljeskada i Ernholm i Nagu där en okänd mängd olja från en övergiven trålare som varit fäst vid bryggan läckt ut i havet. Räddningsverket har utfört räddningsverksamhet enligt räddningslagen och oljebekämpningsåtgärder i området bland annat genom att samla upp olja från havet och placera oljebommar och skyddsmattor på stränderna. Inga oljeskadade sjöfåglar har observerats i området.

Räddningsverket har för sin del avslutat bekämpningsåtgärderna i området den 31 maj 2023 och överfört ansvaret för efterbehandlingen av oljeskadan på Pargas stad. Staden har ingått ett avtal som gäller skötseln av efterbehandlingen med statsägda Arctia Meritaito Oy. I efterbehandlingen ingår också samarbete med NTM-centralen i Egentliga Finland.

Bekämpnings- och återställningsåtgärder på stränderna planeras och genomförs på basis av uppgifter från prover som tas i området. Arctia Meritaito inleder provtagning på stränderna vecka 23.

Enligt anvisningar från miljö- och hälsoskyddstjänster kan man simma i vattnet om inga organoleptiska observationer av olja görs (oljehinna eller oljelukt). Rekommendationen baserar sig på social- och hälsovårdsministeriets förordning om kvalitetskraven och övervakningen i fråga om vattnet vid små allmänna badstränder (354/2008).

Pargas stad ger mer information när efterbehandlingen framskrider. I genomförandet av bekämpningsåtgärder beaktas fåglarnas häckningstid. Miljövården i Pargas stad nås sommartid bäst på e-postadressen miljotillsyn@pargas.fi.