Innehållspublicerare

null VARHA informerar - Jodtabletter för barn under 3 år
06.06.2023

Utdelning av jodtabletter lämpliga för under 3-åriga barn påbörjas inom Egentliga Finlands välfärdsområde under vecka 23. Familjerna får preparatet via barnrådgivningen. Preparatet levereras även till vederbörande hälsovårdsenheter för utdelning till småbarn.

Strålsäkerhetscentralen STUK meddelande i november 2022, att den offentliga hälsovården införskaffar jodtabletter som lämpar sig för under 3-åringar. Jodtabletterna delas ut via rådgivningarna, eftersom det i apoteken inte för tillfället finns kaliumjodid till försäljning vars dosering lämpar sig för under 3-åriga barn.

När bör jodtabletter användas?

Jodtabletter bör användas endast på räddningsmyndighetens uppmaning. Jodtabletter bör aldrig användas på eget initiativ.

Räddningsmyndigheten utfärdar faromeddelande, om människor bör söka skydd inomhus eller använda jodtabletter.

Primär skyddsåtgärd i farosituationer med strålrisk, är att söka skydd inomhus. Detta minskar effektivt exponeringen mot strålning.

Användandet av jodtablett är sekundär säkerhetsåtgärd.

Mer information: https://www.varha.fi/sv/aktuellt/jodtabletter-barn-under-3-ar?fbclid=IwAR3vcjHilYogwxLexqvw4rvsL91-Q73C1GkZK-5ZaxW_iEsRkw7wN-yHloY