Innehållspublicerare

null Enkät - Önska platser för parkbänkar i Pargas centrum-område!
12.05.2023

Ni har kanske märkt att många parkbänkar har försvunnit inom Pargas centrum-område. De flesta bänkarna bör förnyas och de nya kommer att installeras permanent, arbetet har delvis redan påbörjats.

Vi vill nu höra var ni önskar er bänkar på stadens allmänna områden. Svara kan ni ge genom att ge en adress / beskriva kort området. Enkäten är öppen till den 21.5.2023.

Länken till enkäten.