Innehållspublicerare

null Södra hamnens parkering i Nagu uppgraderas
11.05.2023

Södra hamnens parkering i Nagu uppgraderas

 

Södra hamnens parkering i Nagu kommer att uppgraderas, och pga. detta har parkeringen stängts av redan idag torsdagen 11.5. Detta gjordes för att säkerställa att parkeringen är tom på måndagen så att arbetet kan utföras som planerat.

Vägen till avfallsstationen och bryggan hålls öppen. Arbetet utförs mellan 15–30.5.2023.

 

Trafikplanen för området under arbetets tid.

 

Så här kommer den färdiga parkeringen att se ut.

 

 

Vi beklagar olägenheterna som arbetet kan komma att orsaka.

 

Mera information:

Matias Jensén 044 358 5724

Stefan Illman 040 620 1405

förnamn.efternamn@pargas.fi