Innehållspublicerare

null Pargas stad får understöd för effektiverat vattenskydd
12.04.2023

Pargas stad får understöd för effektiverat vattenskydd

Inom stadsvattentemat i programmet för effektiverat vattenskydd understöds nu sju projekt för områdesanvändningen i städerna. Till projekten betalas sammanlagt 750 000 euro i understöd. Med hjälp av programmet för effektiverat vattenskydd restaureras vattendrag, minskas utsläppen i vattnen samt finansieras forskning och utvecklingsarbete. Pargas stad understöds med 48 000€, och projektet går under namnet Dagvattenhanteringens goda lösningar, Storäng II, 2023 Pargas och genomförs som en del av detaljplaneringen av ett nytt bostadsområde.

Här kan du läsa mera om bidraget.