Innehållspublicerare

null Vattentjänstverket informerar: Vattendistributionen i vattennätet har återställts till normalt på Skräbböle-området samt Malmnäs industriområdet
28.07.2021

Vattendistributionen i vattennätet har återställts till normalt på Skräbböle-området samt Malmnäs industiområdet.

Vattennätets stamlinjer har spolats på områden. Trots spolningen kan orenheter i vattnet uppstå, särskilt i tomtledningarna. Om ni upptäcker orenheter i vattnet, spola vatten tills orenheterna försvinner. 

På grund av arbeten är det möjligt att det har samlats smuts i vattenmätarnas sikten i fastigheterna. Om ni märker att vattentrycket i er fastighet är sämre än vanligt, vänligen kontakta vattentjänstverket för att putsa vattenmätaren. 

Pargas vattentjänstverket
Henrik Roms, 040 488 6061
Ari Lanne, 050 596 2640